Persbericht: Tentoonstelling Griet Dobbels '30 Wind Socks revisited'

Persbericht: Tentoonstelling Griet Dobbels '30 Wind Socks revisited'

Gratis te bezoeken in Cultuurcentrum Knokke-Heist van 18 oktober tot 22 november

Woensdag 30 september 2015 — Al 15 jaar wapperen ze elke zomer in de wind, alsof de zeedijk eventjes een vliegveld wordt. Ze functioneren als herkenningspunten voor toeristen, maar zijn ook het resultaat van een absurde en kinderlijke verbeeldingskracht van de kunstenaar die de wind wil grijpen. De masten met de windzakken zijn per drie geïnstalleerd op tien verschillende plaatsen en wapperen van Pasen tot de herfstvakantie.

Voor het eerst worden de tekeningen die naar aanleiding van de 30 Wind Socks ontstonden, tentoongesteld. Daarnaast wordt het nieuwe werk Straight Line Attempt getoond dat ook in boekvorm werd vertaald.

De publicatie Straight Line Attempt ( Posture Editions N°16) is het resultaat van een intense samenwerking tussen Griet Dobbels en Posture Editions. Deze publicatie kwam er in samenwerking met Be-Part, Platform voor actuele kunst, Waregem.

De tentoonstelling bestaat uit 3 met elkaar verbonden ruimtes van 50 vierkante meter. In de eerste ruimte worden de tekeningen van de Windzakken getoond. In de tweede ruimte wordt het kunstenaarsboek Straight Line Attempt (Posture Editions N°16) voorgesteld en tenslotte is in de derde ruimte de installatie Straight Line Attempt te zien: een schijnbaar zwarte, rechte horizontale lijn op een witte muur van 10 meter lang en 3 meter hoog. In dezelfde ruimte wordt ook de video Straight Line Attempt 04 getoond.

Ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van 30 Wind Socks, een installatie van Griet Dobbels langs de kustlijn van Knokke-Heist, kan je in Cultuurcentrum Scharpoord terecht voor de tentoonstelling 30 Wind Socks revisited.

Tekeningen Windzakken

In 1999 maakte Griet Dobbels tekeningen ter voorbereiding van de realisatie van een  kunstwerk in de publieke ruimte voor Knokke-Heist. Deze tekeningen gaven ook aanleiding tot een uitgebreide reeks tekeningen van speelse en imaginaire installaties voor Knokke-Heist. Enkele jaren later, in 2005, kreeg Griet Dobbels de vraag om een gelijkaardig voorstel te ontwikkelen voor Noordwijk aan zee (NL). Deze reeks tekeningen, waarin nog meer een soort van toekomstige en utopische wereld wordt gecreëerd, wordt voor de eerste keer tentoongesteld.

Straight Line Attempt

Straight Line Attempt is nieuw werk dat is ontstaan tijdens de residentie (Met zicht op zee) in Bray-Dunes, op uitnodiging van Emergent, Veurne in het kader van de tentoonstelling Positie kiezen (Emergent, 2015).

Bij laagwater, en terwijl de camera op automatische piloot opereerde, begaf ze zich op het strand. Ze ondernam diverse pogingen om met de punt van haar schoen, loodrecht op de branding, een rechte lijn uit te tekenen tot aan de aanrollende golven: Straight Line Attempt.’

(fragment tekst Frank Maes, Posture Editions N°16)

In deze tentoonstelling wordt een nieuwe poging ondernomen, dit maal om de rechte Vlaamse kustlijn te reconstrueren. Griet Dobbels stapte de volledige (oude) Vlaamse kustlijn af van Duinkerke (FR) tot Nieuwvlied (NL).

‘Tijdens de residentie stelde Dobbels zich een fascinerende vraag. Is het feit dat de Belgische kust min of meer een rechte lijn beschrijft een louter toevallige, blinde speling van de natuur. Het is het resultaat van een dialectiek tussen mens en natuur. Na de Sint Elisabethsvloed van 1404 gaf Margaretha van Male, gravin van Vlaanderen, de opdracht een zeewerende dijk aan te leggen. Die wordt nog altijd de Graaf Jansdijk genoemd, naar haar zoon en opvolger Jan zonder Vrees. Deze zeewering, waarvan grote delen bewaard zijn en overleven in straatnamen, ligt een aantal kilometer landinwaarts en loopt van Duinkerke tot Sas van Gent. …

.… Ook Dobbels’ pogingen om de kustlijn telkens volmaakt horizontaal en frontaal te fotograferen konden de perfectie nu en dan hooguit benaderen, om andere keren schromelijk te falen. De daaruit resulterende digitale collage mag vanop enige afstand dan wel de indruk wekken een volmaakt aaneensluitende, homogene voorstelling van een kustlijn te zijn, bij nader toezien vertoont ze heel wat incongruenties op het vlak van perspectief, belichting of detaillering. … Dobbels probeerde telkens die lijn zoveel mogelijk onder controle te krijgen. In het besef dat een volmaakt constante en statische weergave onmogelijk was, trachtte ze de lijn te laten bewegen zoals zij het wou.

( Fragment tekst Frank Maes, Posture Editions N°16)

Kunstenaarsboek: Straight Line Attempt (Posture Editions N° 16)

In het kunstenaarsboek Straight Line Attempt (Posture Editions N° 16) is een andere visualisatie van de geconstrueerde kustlijn zichtbaar: het boek is een leporello (20 pagina’s), die uitgevouwen 4,20 meter meet. Wanneer de leporello als een sculptuur, als een soort van accordeon rechtop geplaatst is, kan de toeschouwer, zoekend naar de juiste ooghoogte, de afgebeelde kustlijn op een rechte lijn waarnemen. Frank Maes schreef de tekst voor dit drietalige kunstenaarsboek (NL/ENG/FR).

Griet Dobbels

Griet Dobbels’ werk gaat over grootsheid en nietigheid, over vluchtigheid en tijdloosheid, over construeren en afbreken, over natuur en cultuur, over schoonheid en gruwel, over veiligheid en gevaar, over grenzen en oneindigheid, over inhoud en vorm, over chaos en controle, over universaliteit en individualiteit. Kortom over de confrontatie tussen jezelf loslaten of juist vasthouden.

Haar oeuvre bestaat uit een voortdurende dialectiek tussen twee posities, nu eens ogenschijnlijk nonchalant, dan weer schijnbaar obsessief, vaak kinderlijk eenvoudig, tegelijk speels en ernstig, scherp en licht. Zich tussen de twee polen begevend geeft ze nooit de indruk dat ze de kloof zou kunnen dichten, dat ze tegenstellingen zou kunnen overstijgen of oplossen. Ze gaat op zoek naar de grenzen tussen deze thema’s en tracht ze te visualiseren met een bewust van op een afstand objectiverende positie, door middel van diverse media: tekeningen, video-installaties, sculpturen, happenings,…

(zie c.v. in bijlage).

Praktische gegevens

De tentoonstelling is gratis te bezoeken van 18 oktober tot 22 november van 10 tot 19u.
Opening: zondag 18 oktober om 11 uur.

Cultuurcentrum Knokke-Heist, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist

Tel: 050/630.430

Meer info: contacteer John Debree

Beeldmateriaal in bijlage

30 Wind Socks<br/>Hoogte mast 8 m, Lengte 3 m, telkens<br/>in<br/>groepjes<br/>van 3 langs de kustlijn van Knokke‐Heist, vanaf 2000 van april tot oktober.<br/>© Griet Dobbels
30 Wind Socks<br/>Hoogte mast 8 m, Lengte 3 m, telkens<br/>in<br/>groepjes<br/>van 3 langs de kustlijn van Knokke‐Heist, vanaf 2000 van april tot oktober.<br/>© Griet Dobbels
30 Wind Socks<br/>Hoogte mast 8 m, Lengte 3 m, telkens<br/>in<br/>groepjes<br/>van 3 langs de kustlijn van Knokke‐Heist, vanaf 2000 van april tot oktober.<br/>© Griet Dobbels
Still uit film: Straight line attempt 02, getoond op tentoonstelling Positie kiezen in Emergent, Veurne 2015.
Zonder Titel<br/>Tekening 42 x 30 cm<br/>© 1999 Griet Dobbels<br/>(aller eerste schetsen)
Zonder Titel<br/>Tekening 42 x 30 cm<br/>© 1999 Griet Dobbels<br/>(aller eerste schetsen)
Zonder Titel<br/>Tekening 42 x 64 cm<br/>© 2004 Griet Dobbels
Zonder Titel<br/>Tekening–collage 42 x 30 cm<br/>© 2005 Griet Dobbels
Zonder Titel<br/>voor Noordwijk aan zee<br/>Tekening 42 x 30 cm<br/>© 2005 Griet Dobbels
Zonder Titel<br/>voor Noordwijk aan zee<br/>Tekening 42 x 60 cm<br/>© 2005 Griet Dobbels
Elke De Mayer Wavemakers