Persbericht: De Orde der Apothekers, ook vandaag een noodzaak

Reactie in het kader van de beslissing van het Mededingingscollege

In navolging van de beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) omtrent het onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkende praktijken door de Orde der Apothekers wenst de Nationale Raad van de Orde te reageren.

De beslissing die vandaag werd gepubliceerd handelt over een vermeende inbreuk op het mededingingsrecht ten aanzien van de groep MediCare-Market waarvoor begin 2016 een procedure werd gestart tegen de Orde der Apothekers. Er werden praktijken aan de Orde toegeschreven om het model MediCare-Market van de markt uit te sluiten of zijn ontwikkeling te beletten en indirect aan MediCare-Market een minimum verkoopprijs van medicijnen op te leggen.

De Orde der Apothekers werd opgericht op initiatief van de overheid met als duidelijke opdracht het algemeen belang te dienen op het gebied van de volksgezondheid. Ze blijft deze taak, die vandaag nog steeds noodzakelijk is om de kwaliteit van de farmaceutische zorg in het belang van de patiënt te garanderen, uitvoeren. Door dit te doen brengt de Orde de vrije mededinging en het vrij verkeer van diensten niet in het gedrang, maar biedt burgers de noodzakelijke bescherming door de veiligheid en kwaliteit van de zorg waarin de rol van de apotheker primeert, te vrijwaren.

“De beslissing van het College van de BMA die net werd gecommuniceerd lijkt te stellen dat de actie van de Orde der Apothekers dit kader niet respecteerde, hetgeen de Orde betwist. De Orde zal deze beslissing verder analyseren met haar advocaten om de mogelijke opties te onderzoeken.”, vertelt Gert Laekeman, voorzitter van de Orde der Apothekers.

Einde persbericht

Over de Orde der Apothekers

De Orde der Apothekers werd opgericht op 19 mei 1949, op initiatief van het Parlement, met als doel het niet commercieel karakter van het beroep te vrijwaren. De organisatie waakt, in opdracht van de wetgever, over het algemeen belang van de volksgezondheid en schetst het deontologisch kader dat een optimale, continue en kwalitatieve zorg voor de burger garandeert. De Orde bestaat uit een Nationale Raad, twee Raden van Beroep en 10 provinciale Raden en telt meer dan 13.000 leden.

Meer info: www.ordederapothekers.be

Voor meer informatie of interviewaanvragen, gelieve contact op te nemen met (gegevens enkel voor de pers, niet publiceren aub):

Wavemakers PR & Communications
Elke De Mayer
0485 75 28 66
elke@wavemakers.eu

Contacteer ons
Over Wavemakers

A fresh thinking PR agency
We love to Make.Things.Move.

Meng een strategische aanpak met een stevige dosis creativiteit en je hebt het recept voor een geslaagde PR-campagne. Met een frisse blik creëren wij via ons uitgebreid netwerk PR de brug tussen jou en de pers en influencers in de vorm van een gedegen PR strategie, pers- & influencer relaties, mediatraining en crisiscommunicatie. 

Wavemakers
Stationsstraat 16, 9220 Hamme