Persbericht AXA: Zelfstandigen hebben nood aan duidelijke informatie over aanvullende pensioensopbouw

IPT onbekend en onbemind: sensibilisering is meer dan ooit nodig

Uit cijfers* van de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) bleek dat 1 op 2 zelfstandigen in hoofdberoep geen VAPZ heeft (48%). De kwalitatieve klantenenquêtes van AXA Belgium tonen dezelfde trend aan. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de bevraagde zelfstandigen slecht tot zeer slecht geïnformeerd is over sparen voor een (aanvullend) pensioen. Vele beginnende zelfstandigen denken zelfs nooit aan een pensioenplan, hoewel meer dan 2/3 al van een VAPZ had gehoord, kende geen enkele zelfstandige die voor een Indivuele Pensioentoezegging in aanmerking kwam deze formule aanvullende pensioensopbouw of erger nog… wist of hij er zelf één had.

In het kader van een sensibiliseringscampagne werden daarom verschillende bekende zelfstandigen uitgenodigd om zich te informeren over hun pensioenplanning die dit pijnlijke plaatje bevestigden. Onder andere Tiany Kiriloff, Julie Taton, Véronique Leysen, Aurélie Van Daelen en Thomas Ancora kwamen langs bij de AXA-experts.

 “Velen weten wel dat ze waarschijnlijk met hun wettelijke pensioen niet zullen toekomen om een comfortabel leven te leiden eens met pensioen. Ze hebben echter geen idee van het bedrag dat ze nodig hebben om de kloof tussen hun huidig salaris en hun wettelijke pensioen te overbruggen. Pensioensparen en het VAPZ daar hadden de meeste wel al over gehoord, maar een IPT daar hadden enkel zij die heel erg goed over het thema pensioen waren geïnformeerd al over gehoord. Het fiscaal voordeel dat ze genieten is voor velen te weinig of onbekend. Er bestaat een grote nood bij de zelfstandigen aan duidelijke, heldere informatie over sparen voor een (aanvullend) pensioen.”, vertelt Stef Legein, pensioenexpert van AXA Belgium.

Het gemiddeld wettelijke pensioen waarop een zelfstandige recht heeft bedraagt 1.100 euro netto voor mannen en 700 euro netto voor vrouwen. Fashionista en onderneemster Tiany Kiriloff moet even slikken als ze hoort hoeveel het gemiddeld pensioen bedraagt en zij is zeker niet de enige. “Ik schrok toch wel toen ik deze cijfers hoorde. Ik ben er me van bewust dat ik vandaag moet handelen om mijn toekomst te verzekeren.”, zegt Tiany Kiriloff.

Ik had geen idee dat ik via een individuele pensioentoezegging meer dan 60% van het opgebouwde kapitaal kan gebruiken als voorschot voor de aankoop van vastgoed. Een appartement aankopen staat al lang op de planning. De sessie bij de AXA-expert was een wake-up call om deze droom concreet uit te werken.”, vertelt zelfstandig acteur Thomas Ancora.

In 2020 ligt de gemiddelde levensverwachting op 85 jaar. Wie dezelfde levensstandaard van tijdens zijn of haar loopbaan wil aanhouden zal, naast het wettelijk pensioen, een extra spaarpotje moeten aanleggen. Een concreet voorbeeld: een zelfstandige man met een loon van 2000 euro netto die op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat en recht heeft op de gemiddelde pensioenuitkering van 1100 euro netto kampt met een pensioentekort van 900 euro netto per maand. Rekening houdend met de gemiddelde levensverwachting van 85 jaar, zonder rekening te houden met externe factoren zoals inflatie, moet een tekort van minstens 216.000 euro netto worden aangevuld.

Wie wil weten op hoeveel wettelijk pensioen (afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en het inkomen) hij of zij recht heeft, kan terecht op mypension.be. Ook AXA sensibiliseert met een pensioenkloofsimulator op www.axa.be/pensioen. Zelfstandigen krijgen zo een zicht op hun pensioenkloof en hoeveel ze (in functie van hun inkomen) kunnen sparen in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

 Vier tips om jouw pensioen te optimaliseren:

  1. Evalueer zelf jouw wettelijke én aanvullende pensioen op mypension.be of via axa.be/pensioen.
  2. Laat je adviseren: er bestaan verschillende formules om naast je wettelijke pensioen aan aanvullende pensioensopbouw te doen: VAPZ, IPT, POZ, particulier pensioensparen, langetermijnsparen. Ga te rade bij jouw bank/verzekeraar of boekhouder. Zij bekijken samen met jou of en hoe bovenstaande oplossingen voor jouw profiel/zelfstandigenstatuut in aanmerking komen, welke fiscale voordelen je met welke formule geniet én zelfs hoe je via deze oplossingen je inkomen kan garanderen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
  3. U kunt nu al van uw aanvullende pensioen genieten door de aankoop van vastgoed (privé of professioneel) te financieren met een voorschot op uw bijeengespaarde kapitaal in uw IPT, VAPZ of POZ.
  4. Zelfstandigen zonder vennootschap, kunnen sinds juli dit jaar naast een VAPZ (Vrij Aanvullende Pensioen voor Zelfstandigen) nu ook bijkomend via de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) fiscaal voordelig aan aanvullende pensioensopbouw doen. Hiermee is de discriminatie weggewerkt t.o.v. de zelfstandige bedrijfsleiders in een vennootschap die reeds sedert (de wet op de aanvullende pensioenen van) april 2003 naast een VAPZ konden sparen in een IPT voor hun aanvullende pensioen. Door deze combinaties kunnen beide types zelfstandigen een inkomen genieten tot 80% van hun laatst verdiende inkomen en zo hun levensstandaard op peil houden eenmaal ze op pensioen zijn. De premies die in een IPT of POZ kunnen worden gestort, bedragen vaak een veelvoud van wat in een VAPZ kan worden bijeengespaard: 3.187,04 € of het maximumbedrag voor 2018.

Recent sleepte AXA Belgium, met het nieuwe gamma Pension Plan Pro, de DECAVI Levensverzekeringstrofee in de categorie ‘Innovatie’ in de wacht dankzij o.a. de unieke levenscyclusbenadering waarbij in de keuze van de beleggingsstrategie rekening wordt gehouden met de risicoappetijt en leeftijd van de klant. Voor meer informatie over het Pension Plan Pro kan terecht in de AXA-kantoren of op axa.be

#actnowenjoylater

Voor meer informatie, interviewaanvragen en beeldmateriaal, gelieve contact op te nemen met:
Wavemakers PR
Elke De Mayer
elke@wavemakers.eu
0485 75 28 66

* bron: FSMA, TWEEJAARLIJKS VERSLAG OVER HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN MEI 2017

Contacteer ons
Over Wavemakers

A fresh thinking PR agency
We love to Make.Things.Move.

Meng een strategische aanpak met een stevige dosis creativiteit en je hebt het recept voor een geslaagde PR-campagne. Met een frisse blik creëren wij via ons uitgebreid netwerk PR de brug tussen jou en de pers en influencers in de vorm van een gedegen PR strategie, pers- & influencer relaties, mediatraining en crisiscommunicatie. 

Wavemakers
Stationsstraat 16, 9220 Hamme